Misyonumuz;
Kaliteli hizmet, hasta güvenliği ve araştırmaya odaklanarak toplumun ağız ve diş sağlığını iyileştiren, toplumsal hizmet bilincine, hümanistik ve etik prensiplere bağlı, bilimsel bilgi ve araştırma sonuçlarını uygulayan, hasta ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, yetkin diş hekimlerinin topluma kazandırılmasını sağlayan kurumsal bir yapı olmaktır.

Vizyonumuz;
Eğitim ve araştırma çalışmalarıyla ağız ve diş sağlığı uygulamalarının gelişimine katkıda bulunan,
Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan,
Hastalarımıza etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş bakımı sunan,
Tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak aynı zamanda konusunda uzman diş hekimleri yetiştiren,
Çevre sağlığını gözeten ve koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tutan, hümanistik bir çalışma ortamı sağlayan
Ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmaktır.

Kalite Politikamız;
Sağlık hizmetlerine bakış açısı, hizmeti sunuş şekli ve sürekli kalite iyileştirme faaliyetleriyle alanında örnek gösterilen bir Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak kalite politikamızdır.

Diş Hekimliği Eğitiminin Amacı;
Ağız diş sağlığının korunması ve hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili gerekli güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip, eleştirel düşünce ile problem çözme yetisi edinmiş, etik ve hukuki kurallara uyan, mesleki sorumluluklarını etkili ve güvenli bir şekilde yerine getiren, bağımsız çalışma pratiğinde başarılı ve sürekli eğitimin önemine inanan diş hekimleri yetiştirmektir.