• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 423
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Diş hekimliğinde kullanılan dijital teknolojinin temel ilkelerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği: 

Ders Sayısal görüntüleme, sayısal üretim, sayısal laboratuvar ve uygulama alanlarını içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Dijital diş hekimliği ve uygulama felsefesini tartışır. PLO 1,PLO 3,

PLO 5,PLO 15

1,2,3 A,C
Dijital laboratuvar ve uygulama alanlarının özelliklerini özetler. PLO 1,PLO 3,

PLO 5,PLO 15

1,2,3 A,C
Dijital teknolojilerin üstünlüklerini açıklar. PLO 1,PLO 3,

PLO 5,PLO 15

1,2,3 A,C
CAD-CAM teknolojilerini diş hekimliğinde uygular. PLO 1,PLO 3,

PLO 5,PLO 15

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (7. Yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 dijital ne demek? Bilgisayarlar girdiyi nasıl yorumlar? Önerilen kaynaklar
2 Klinisyen gözüyle geçmişten geleceğe teknolojik gelişmeler Önerilen kaynaklar
3 Hasta Kayıtları Önerilen kaynaklar
4 Artırılmış Gerçekliğin tıpta uygulanması Önerilen kaynaklar
5 Dolaylı restorasyonlar için Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Önerilen kaynaklar
6 CAD-CAM teknolojisinin geleceği Önerilen kaynaklar
7 Dijital gülüş tasarımı Önerilen kaynaklar
8 Yapay Zekada Görme Önerilen kaynaklar
9 Geçmişten geleceğe 3D baskı ve dental implant rehberliği Önerilen kaynaklar
10 Endodontide 3 boyutlu uygulamalar Önerilen kaynaklar
11 Bilgisayar destekli maksillofasiyal protez – cerrahi kılavuzların ve abutmentin tasarımı ve imalatı dahil Önerilen kaynaklar
12 Pediatrik diş hekimliğinde son gelişmeler Önerilen kaynaklar
13 İlaç dağıtım sistemlerinde son gelişmeler Önerilen kaynaklar
14 Antibiyotikler ve ilaç üretimindeki son gelişmeler. Önerilen kaynaklar
  Plastik cerrahide bilgisayar destekli uygulamalar Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1. Radi Masri, Carl F Driscoll. Clinical applications of digital dental technology, 2015.
Ek Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler Güncel Literatür
Ödevler  
Sınavlar 2 Teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

 

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Vize 1 50%
Quizler    
Final Sınavı 1 50%
Total    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Total   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.   X        
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.       X    
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek       X    
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurarak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.            
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 1 1 1
Vizeler 1 1 1
Ödevler      
Final Sınavı 10 1 10
Toplam İş Yükü     26
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     1.04
Dersin AKTS Kredisi     1