• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 424
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Kursun genel amacı, katılımcılara klinik dijital fotoğrafçılığın değeri ve uygulaması hakkında bir anlayış kazandırmak ve temel kamera ve bilgisayar tekniklerinde beceriler kazandırmaktır.
Dersin İçeriği: 

Fotoğrafçılığın temel kuralları, makine parçalarının fotoğrafları, diş fotoğrafçılığı tekniklerinin kural ve uygulamalarını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
       
Doğru bir klinik fotoğraf kaydının faydalarını anlayın PLO 1,PLO 3,

PLO 5, PLO 15

1,2,3,5 A,C
Uygun fotoğraf ekipmanı seçin PLO 1,PLO 3,

PLO 5, PLO 15

1,2,3,5 A,C
Kompozisyon ve ışıklandırma dahil olmak üzere klinik fotoğrafçılık için temel teknikleri anlayın ve kullanın PLO 1,PLO 3,

PLO 5, PLO 15

1,2,3,5 A,C
Dijital fotoğrafları arşivlemek, depolamak, etiketlemek ve almak için temel teknikleri anlayın ve kullanın PLO 1,PLO 3,

PLO 5, PLO 15

1,2,3,5 A,C
Görüntüleri işlemek için temel teknikleri kullanın PLO 1,PLO 3,

PLO 5, PLO 15

1,2,3,5 A,C
Klinik dijital fotoğrafları çekerken ve saklarken temel yasal sorunları anlayın PLO 1,PLO 3,

PLO 5, PLO 15

1,2,3,5 A,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (7. Yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Fotoğrafın tanımı ve tarihçesi Önerilen kaynaklar
2 Kamera türü, Kamera parçası ve Temel fotoğrafçılık kavramları Önerilen kaynaklar
3 Davetli öğretim üyesi Önerilen kaynaklar
4 Dental Fotoğraf ve makine seçimi Dental Fotoğraf çekim ayarları. Dental Fotoğrafçılıkta Kullanılan Aksesuarlar Önerilen kaynaklar
5 Ağız içi, ağız dışı fotoğraflama kuralları Önerilen kaynaklar
6 Görüntü aktarımı, görüntü işleme, görüntü saklama, arşivleme ve yasal sorumluluklar. Önerilen kaynaklar
7 Davetli öğretim üyesi Önerilen kaynaklar
8 Photoshop-1 Önerilen kaynaklar
9 Photoshop-2 Önerilen kaynaklar
10 Vaka fotoğraflarının tartışılması ve değerlendirilmesi (onarıcı) Önerilen kaynaklar
11 Diş Fotoğrafçılığı hakkında genel değerlendirme Önerilen kaynaklar
12 Vaka fotoğraflarının tartışılması ve değerlendirilmesi (ortodontik) Önerilen kaynaklar
13 Vaka fotoğraflarının tartışılması ve değerlendirilmesi (protez tedavisi) Önerilen kaynaklar
14 Vaka fotoğraflarının tartışılması ve değerlendirilmesi(prostodonti) Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1) Ömer Engin, Dental fotografçılık, 2013.
Ek kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler Güncel Literatür
Bölgeler  
Sınavlar 2 Teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR
NUMARA  
YÜZDE
Vizeler 1 50%
Quizler    
Final Sınavı 1 50%
Total    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Total   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak. X          
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.   X        
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek       X    
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.            
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.     X      

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 2 1 2
Vizeler 1 1 1
Ev Ödevi      
Final Sınavı 10 1 10
Toplam İş Yükü     27
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     1.08
Dersin AKTS Kredisi     1