• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 401
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, psikolojinin temel teorilerini, davranış kalıplarını ve iletişim becerilerini anlayarak liderlik becerilerini geliştirmektir. Dersin ilkeleri ışığında öğrenciler kendi hayatlarını yaratacak ve iş yerinde başkalarını idare etmeyi ve yönetmeyi öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği: 

Liderlik dersi, insan davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını inceleyerek kişilerarası ilişkileri ve yönetim biçimlerini analiz edecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Oyunlar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
1) Psikolojik ihtiyaçlar, beklentiler ve toplumsal algı kavramlarını açıklar. 1 1,2,3,4 A,C
2) Öğrencilerin kendilerini anlamalarına yardımcı olur 2 1,2,3,4 A,C
3) Temel psikolojik ilkeleri açıklar. 2 1,2,3,4 A,C
4) Yönetim tarzlarını ve motivasyonu açıklar 3 1,2,3,4 A,C
5) Öğrenme teorilerini ve etkilerini açıklar. 11 1,2,3,4 A,C
6) İletişim yöntemleri hakkında bilgi verir. 11 1,2,3,4 A,C
7) Hasta davranışı hakkında temel bilgiler sağlar. 11 1,2,3,4 A,C
8) Hedef kitle ve gruplar hakkında bilgi verir. 11 1,2,3,4 A,C
9) İşyerinde davranışsal yönetimin temel ilkelerini verir 4 1,2,3,4 A,C

Dersin Akışı

 

KURS İÇERİĞİ
hafta başlıklar Çalışma materyalleri
1 Liderliğe Giriş Önerilen kaynaklar
2 Psikolojinin Tarihsel Gelişimi Önerilen kaynaklar
3 Yükümlülükler ve Sorumluluklar Önerilen kaynaklar
4 Sosyal Algı ve Algısal Seçim Önerilen kaynaklar
5 Algıyı Etkileyen Faktörler, İlk İzlenim Önerilen kaynaklar
6 Sosyalleşme Süreci ve Öğrenme Kuramları Önerilen kaynaklar
7 Atıf ve Kontrol Teorisi Önerilen kaynaklar
8 Ara sınav Önerilen kaynaklar
9 tutumlar Önerilen kaynaklar
10 Tutum Değişikliği, Bilişsel Uyumsuzluk ve Psikolojik Tepki Önerilen kaynaklar
11 İkna Teorileri Önerilen kaynaklar
12 Liderlikte Yönetim Stilleri Önerilen kaynaklar
13 Grup Yönetiminde Liderlik Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

kaynaklar

 

dağıtılan notlar

Materyal Paylaşımı

 

Materyal Paylaşımı
Dosyalar  dağıtılan notlar
Ödevler Pratik iş
Sınavlar 1 teorik 1 pratik final sınav

Değerlendirme Sistemi

 

 
Değerlendirme

Dönem içi çalışmalar

sayı yüzde
ev ödevi 1 35
Final 1 50
ödev   15
Total   100
SON SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Yok Program Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak     X      
2 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
faaliyetler Miktar Süre(saat) Total
iş gücü
(saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 16x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 1 14
Ev ödevi      
Final sınavı     28
Total iş gücü     28
Total iş gücü / 25 (saat)     1.1
Dersin AKTS Kredisi     1