• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 123
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
1,5
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Katılımcılar, empati kurmak, daha iyi iletişim kurmak, sosyal sınırlara sahip olmak, daha dışa dönük olmak, ekip çalışmasına daha esnek olmak ve özgüven oluşturmak için çalışma alanında oyunlaştırma tekniklerini öğrenecekler.
Dersin İçeriği: 

Diş hekimliğinde uygulanan oyunlaştırma stratejileri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2-Takım Çalışması 3-Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav; B: ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler, Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Karar vermek, daha iyi iletişim kurmak, yaratıcı düşünmek ve daha dışa dönük olmak için iş yerinde oyunlaştırma tekniklerini kullanabilme 1,2,3 A,B
Ekipleri yönetmek ve özgüven sahibi olmak için diş hekimliği için oyunlaştırma tekniklerini kullanabilme 1,2,3 A,B

Dersin Akışı

 

Dersin Akışı

Hafta Başlıklar Çalışma Materyalleri
1 Diş Hekimliğinde Oyunlaştırma Kavramı ve Kullanımı Literatür notları
2 Yaratıcılık becerileri için oyunlaştırma teknikleri
Literatür notları
 
3 Kendine güven için oyunlaştırma teknikleri
Literatür notları
 
4 Takım Yönetimi için Oyunlaştırma Teknikleri
Literatür notları
 
5 Kişisel İzlenim için Oyunlaştırma Teknikleri
Literatür notları
 
6 Yenilikçi Düşünce ile Disiplinlerarası Oyun Tasarımları
Literatür notları
 
7 Daha iyi sunum becerileri için teorileri açıklamaya yönelik Oyunlaştırma Teknikleri
Literatür notları
 
8 Vize  
9 Çalıştay I: Diş Hekimliği için Vaka Çalışması Analizi ve Oyunlaştırma Süreci
Literatür notları
 
10 Atölye II: Bulmaca Yapıları ile Takım Oluşturma ve Oyunlaştırma Teknikleri
Literatür notları
 
11 Atölye III: Oyunlaştırma Teknikleriyle Eğlenceli Eğitim - Yeniden İnşa ve Kişisel Esneklik
Literatür notları
 
12 Atölye IV: İkna Oluşturma, Öğrenme Geliştirme ve Oyunlaştırma
Literatür notları
 
13 Ekip Çalışması ve Sunumlar  
14 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

Kaynaklar

 

 

Literatür notları

Değerlendirme Sistemi

 
Değerlendirme sayı yüzde
yarı yıl sınavı 1 25
yarıyıl (ev ödevi) 1 25
Sunum 1 5
Final Sınavı  1 45
Total   100

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS TAHSİSİ
Aktivite Değer Süre(Saat) Toplamİş Yükü(Saat)
Dersler 11 2 22
Bağımsız öğrenme 17 1 17
site ziyareti - - -
Takım Çalışması ve Sunumlar 1 2 2
Vize 1 2 2
Atamalar 1 15 15
Final sınav 1 2 2
Total iş gücü     60
Toplam İş Yükü / 30 (saat)     2
AKTS Kredisi     2