• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 122
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
1,5
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı mutfak kültürünün diş sağlığına etkilerini anlatmaktır. Yemek alışkanlıkları, insan davranışının en karmaşık yönlerinden biridir. Besin kabulü karmaşık bir tepkidir, bireyin besine ilişkin beğenileri ve beğenileri büyük bir çerçevede hareket eder. Mutfak kültürü de bu çerçevedeki etkenlerden biridir.
Dersin İçeriği: 

Mutfak kültürü, mutfak kültürünü etkileyen faktörler, bu faktörlerin coğrafyaya göre farklı örneklerinin incelenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Laboratuvar Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Ödev, C: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Mutfak kültürünün iklim, coğrafya ve kültürde nasıl değiştiğini ve şekillendiğini öğrenir. 1,2,3 1,2,3 A
Mutfak kültürünün ne olduğunu öğrenir ve diş hekimliği alanı ile mutfak kültürü arasındaki ilişkiyi öğrenir. 1,2,3 1,2,3 A
Dünyanın her kıtasındaki mutfak kültürlerinden örnekleri öğrenir, aralarındaki farklılıkları ve bunların tarihsel arka planına ve konumuna göre nasıl şekillendiğini öğrenir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Farklı mutfak kültürlerini konumlarına, iklimlerine ve pişirme tekniklerine göre karşılaştırmayı öğrenin. 1,2,3 1,2,3 A,B,C
Mutfak kültürü ve diş hekimliği ilişkisini öğrenir. Beslenme ve onu etkileyen mutfak kültürünün başta diş sağlığı olmak üzere insan sağlığı üzerindeki etkilerini öğrenir. 1,2,3 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

KURS İÇERİĞİ
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Kültür nedir? Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
2 Mutfak Kültürü Nedir? Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
3 Mutfak kültürünü etkileyen faktörler Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
4 Türk Mutfak Kültürü Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
5 Uzakdoğu Mutfak Kültürü Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
6 Fransız Mutfağı Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
7 Ara sınav Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
8 İtalyan mutfağı Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
9 Afrika Mutfağı Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
10 Amerikan Mutfağı Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey
11 Avustralya Mutfağı Sınıf çalışması
12 Mutfakların Karşılaştırılması ve Diş Sağlığı ile İlişkisi Sınıf çalışması
13 Mutfakların Karşılaştırılması ve Diş Sağlığı ile İlişkisi Sınıf çalışması
14 Mutfakların Karşılaştırılması ve Diş Sağlığı ile İlişkisi Sınıf çalışması

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı Ders notları kullanılacaktır.
Ek kaynaklar Brittin, H.C. 2011, The Food and Culture Around the World Handbook, Pearson Education, New Jersey

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler Google Classroom 
Ödevler Google Classroom 
Sınavlar Google Classroom 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınav 1 60
Öğrenci sunumu 1 40
Total   100
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Contribution
1 2 3 4 5
1 Mutfak kültürünü iklim, coğrafya ve kültür çerçevesinde değerlendirir.         X
2 Mutfak kültürü hakkında bilgi sahibidir ve alanında uygular.       X  
3 Dünya mutfak kültürleri hakkında bilgi sahibidir.       X  
4 Dünyanın mutfak kültürlerini karşılaştırabilir       X  
5 Mutfak kültürü ve diş hekimliğini ilişkilendirebilir         X

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 1 14
Vizeler 1 2 2
Ödevler 1 6 6
Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     38
Toplam İş Yükü / (saat)     12
Dersin AKTS Kredisi     3