• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HTR 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Programın temel amacı, öğrencilere tarihi çalışmanın yararlılığı ve etkili yöntemleri, Türkiye devrim tarihinin önemi ve Atatürk'ün rolü hakkında ortak bir anlayış kazandırmaktır,
Dersin İçeriği: 

Programın alanları Lozan Antlaşması sonrası yeni devlette iç ve dış olayları incelemektir. Ayrıca Atatürk dönemini takiben özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan yeni dönemde Türk Dış Politikası (Türkiye'nin güvenlik paktlarına katılması ve Avrupa Birliği ile ilişkiler) ele alınmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma,
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B; Test C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Lozan Antlaşması sonrası Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenadaki konumunu ifade eder   1,2,3 A
2.Sosyal ve Siyasi reformları analiz eder   1,2,3 A
3.Atatürk İlkeleri ve İnkılaplarını İlişkilendirir   1,2,3 A
4.Atatürk'ün Dış Politika anlayışını açıklar   1,2,3 A
5.Türkiye'nin 21. yüzyıldaki konumunu yorumlar   1,2,3 A
6.   1,2,3 A

 

Dersin Akışı

DERSİN AKIŞI
HAFTA Konular Study Materials
1 Lozan Barış Antlaşması (Sevr Antlaşması'na kıyasla)  
2 Siyasi alanlarda yapılan reformlar (saltanatın kaldırılması-Cumhuriyet'in kurulması)  
3 Siyasi reformlara tepkiler ve Çok Partili sistem denemesi  
4 Sosyal ve Kültürel Reformlar  
5 Ekonomik Gelişmeler  
6 Bilim ve Eğitim sistemlerindeki gelişmeler  
7 Ara sınav  
8 1939-1945 Türk Dış Politikası  
9 1938 Sonrası İktisadi ve Hukuki Gelişmeler  
10 İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası  
11 İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmeler, Avrupa Birliği üyeliği, Türkiye-ABD ilişkileri, Ulusal Güvenlik  
12 Atatürk İlkeleri  
13 Genel İnceleme  
14 Genel İnceleme  
15 Genel İnceleme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı -
Ek Kaynaklar - İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,

Öztürk, Cemil (Prof.Dr.) (Editör)

Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),

Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),

Handan Diker(Dr.),

Vahdettin Engin (Prof.Dr.),

Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),

Arzu M.Erdoğan (Dr.),

Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

- Nutuk

 

Materyal Paylaşımı

Materyal Paylaşımı
Belegeler -
Atamalar -
Sınavlar -

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 40
Final 1 60
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİ Uzmanlık/Alan Kursları

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS

Aktivite Miktar Süre
(saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 16x Toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 16 1 16
Ara Sınav 1 1 1
Final sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     2
Dersin AKTS Kredisi     2