• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
HUM 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin, fen, felsefe, sanat, edebiyat başta olmak üzere, muassır medeniyet düzeyindeki değerleri kavramalarına ve öğrencilerin bu bağlamda günümüzdeki sosyal hareketleri çözümleme yeteneğine sahip olmalarına yöneliktir.
Dersin İçeriği: 

Dersin ilk haftalarının odak konusu, yerleşik hayata geçene dek süren uzun insanlık yolculuğunda, Erken Dönem Uygarlıklar ve Anadolu Medeniyetleridir. Klasik Yunan ve Helenistik Dönem, siyasi ve kültürel açılımları ile incelenecektir. Milattan itibaren yeşermeye başlayan perspektifler, dinsel ve düşünsel akımların değerlendirilmesiyle ele alınacaktır. Roma İmparatorluğu'nun yıkılışı ve sonrası, izleyen haftaların konuları içinde yer almaktadır. Ders, Geç Orta Çağ dönemini ele alarak sonlanmaktadır. Bu ders ile öğrenciler erken dönem dünya tarihini inceleyerek, diğer sosyal bilim alanları ile ilişkisini kavrama olanağı bulacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir yaklaşımından hareketle, günümüz dünyasında bilimsel anlayışları muassır medeniyet zeminlerin üzerine oturtur - 1,2,3 A
2) Sanatta güzellik kavramlarının devinimini ve sanat ürünlerinin üretimini insanlık olarak yorumlar. - 1,2,3 A
3) Uygarlığın gelişmesinde, adalet ve etik kavramlarının önemini takdir eder ve bunları yaşamında uygular - 1,2,3 A
4) Öğrencilerin globalleşen dünyadaki gelişmeleri sorgulayıcı bir bakış açısı ile takip eder. - 1,2,3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uygarlık tarihi kavramı, kapsamı, tanımlar  
2 Yerleşik düzene giden uzun yolculuk  
3 İlk uygarlıklar  
4 İlk uygarlıklar  
5 Anadolu uygarlıkları  
6 Klasik Yunan ve Helen Dünyası  
7 Vize  
8 Takvim yılı sıfırdaki Dünya  
9 Takvim yılı sıfırdaki Dünya  
10 Din ve Düşünce tarihi  
11 Roma imparatorluğunun çöküşü ve sonrası  
12 Roma imparatorluğunun çöküşü ve sonrası  
13 Küresel bir din-İslam  
14 Ortaçağ  
15 Genel Değerlendirme  
16 Final Sınavı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Yeditepe web sayfasında “Humanities” başlığı altında ders notları verilmektedir.
Diğer Kaynaklar Zorunlu lan bu dersi Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin tamamı (2500 civarında öğrenci) almaktadır. Yirmi civarında ders sorumlusu tarafından verilen bu ders için sorumluların her birisi “diğer kaynaklar” konusunda serbest olmakla beraber tüm ders sorumluları ders kitabı larak yukarıki maddede belirtilen kaynağı kullanmaktadır.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 14 40
Kısa Sınav - -
Ödev 14 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

 

 

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri