• Türkçe
 • English
Araştırma Alanları 

İstatistik

Biyoistatistik

Özgeçmiş

 •  Yıldız Teknik Üniversitesi,  Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik 2003

Yüksek Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, 2006

 • Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstatistik, 2011

Dr. Öğr. Üyesi: Yeditepe Üniversitesi, 2012

 

Araştırma  Alanları
 • Küçük Molekül Sentezi
 • Antikanser ve Antinenflamatuvar Molekül Geliştirme
 • Heterohalkalı Yapılar
 • Kombinatoryal Kimya

Özgeçmiş

 • : Ecole Nationale des Industries Chimiques, Nancy, Fransa, 2003
  Yüksek Lisans: Ecole Nationale des Industries Chimiques, Nancy, Fransa ve Universite Pierre et Marie Curie, Paris, Fransa, 2003
  Doktora: Universite Pierre et Marie Curie Paris, Moleküler Kimya, Fransa, 2007
 •  Yeditepe Üniversitesi,  2016

 

Araştırma  Alanları

Kardiyovasküler Genetik

Spor genetiği

Uyku genetiği

Nörolojik hastalıkların moleküler temeli

Metabolik hastalıkların moleküler temeli

Özgeçmiş

 •  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Biyoloji, 2000

Yüksek Lisans: Marmara  Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya (Tıp), 2004

 • Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, 2009 

Yardımcı Doçent: 2010

 •  2018

 

Araştırma  Alanları

Üreme Biyolojisi

Gelişim Biyolojisi

Üreme Endokrinolojisi

 •  

Özgeçmiş

 •  Akdeniz Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi, 2002

Yüksek Lisans:  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Üreme Biyolojisi, 2004

 •   Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji, 2011
 •  Yale  Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Doğum AD, Üreme Bilimleri, 2004-2006
 •  Yeditepe Üniversitesi,  2017

 

Araştırma  Alanları

İmmunohistokimya

Histokimya

Stereoloji

Toksikoloji

 

Özgeçmiş

 •  Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi, 2001
 •  Eskişehir Osmangazi  Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji ve Embriyoloji, 2008
 • Yeditepe Üniversitesi,  2011

 

 

Araştırma  Alanları

İnsan Genetiği

Moleküler Tıp

Kanser Genetiği

Epigenetik

 

Özgeçmiş

Lisans: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1965

Tıpta Uzmanlık:  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya 1975

Doçent: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1979

Profesör:  Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 1989

 

Araştırma  Alanları

İnsan Genetiği

Moleküler Tıp

Epigenetik

 

Özgeçmiş

 

Lisans: İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,  2002

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü,  Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dalı , 2005

Doktora : Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Moleküler Tıp Anabilim Dalı 2016

Doçent Doktor: :  Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2019

 

Araştırma  Alanları

Oksidatif Stres

Mitokondriyal Solunum Zinciri

Nörolojik Hastalıklar

 

Özgeçmiş

 • Ege Üniversitesi, Biyokimya Bölümü, 2004

Yüksek Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 2008

Misafir Araştırmacı: Bologna Üniversitesi (İtalya), Biyokimya Anabilim Dalı, 2010-2013

 •  Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, 2014

 

Araştırma  Alanları

           Bazı kanser türlerindeki enzim polimorfizmi

 

Özgeçmiş

 •  Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, 1972
 •  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Bölümü, 1975
 •  İstanbul  Üniversitesi,  1981
 •  İstanbul Üniversitesi, 1988