• Türkçe
  • English

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'nin ilk Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'dir. Fakültemiz 1996 yılında kurulmuş, 1996-1997 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Kuruluş amacı, Atatürkçü düşüncelerin ışığında O'nun ilke ve inkılaplarına tam bağlı, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi diş hekimleri yetiştirebilmektir.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; çağdaş bir yaklaşımla, öğrencilerine ve çalışanlarına, değişen ve gelişen çevreye, teknolojiye, tedavi yöntemlerine uyum sağlamaları ve katkıda bulunmaları için gerekli tüm öğrenim ve becerileri kazandıracak en ileri fiziksel, teknolojik ve diğer eğitim imkânlarını sağlamaktadır. Çağdaş eğitim uygulamaları ile ağız ve diş sağlığı tedavileri konusunda topluma en iyi hizmeti vermek, en yüksek nitelikte donatılmış kliniklerde en iyi materyalleri kullanarak, verilen hizmetlerin tümünde sürekli gelişmeyi sağlayacak ortamı yaratmak, meslektaşlarımızın da mesleki gelişmelerine olanak sağlamak üzere, kazanılan deneyimleri paylaşmak amaçlarını esas olarak benimsemiştir.

Fiziksel olanaklar bakımından son derece gelişmiş olan öğrenci kliniğinde, muayenehane şartlarında ve tam steril koşullarda çalışmaktadırlar. Öğrencilerimiz; ameliyathanede gerçekleştirilen operasyonları, kameralar aracılığı ile izleyebilmekte ve operatöre soru yöneltebilmektedirler.

Öğrenci eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitim ve doktora çalışmalarına da ağırlık vermekte olan Fakültemizde, dünya standartlarına paralel çalışabilmek için çok yönlü bilimsel araştırmalara da hız kazandırılmıştır. Fakültemizin lisans eğitimine ve Anabilim Dallarımızın master ve doktora eğitimleri için akreditasyon çalışmalarımız sürdürülmektedir.

2001 yılında ilk mezunlarını veren Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Diş Hastanesi ile birlikte Türkiye'nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi, kendi alanında dünyadaki sayılı örneklerden biridir.

Akreditasyonlarımız

1. ISO-9001 / ISO-9002- Uluslararası Standart Organizasyon

2. JCI - Joint Commition International

3. ADEE - Association of Dental Education in Europe

4. EFP - European Federation of Periodontology / PST Graduate Program
 

 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.

Prof. Dr. Bahar KURU