• Türkçe
  • English

Misyonumuz;

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin misyonu bilimsel esaslı bilgiyi kalite ve hasta güvenliği standartları ile birlikte kullanarak toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesidir. Fakültemiz topluma hizmet sorumluluğuna sahip, humanistik ve etik değerlere bağlı yetkin diş hekimleri yetiştirme görevini üstlenmektedir.

Vizyonumuz;

Eğitim ve araştırma çalışmalarıyla ağız ve diş sağlığı uygulamalarının gelişimine katkıda bulunan,

Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan,

Hastalarımıza etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş bakımı sunan,

Tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak aynı zamanda konusunda uzman diş hekimleri yetiştiren,

Çevre sağlığını gözeten ve koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tutan, hümanistik bir çalışma ortamı sağlayan,

Ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmaktır.

 

Kalite politikamız;

Diş hekimliğinde güncel gelişmeleri sürekli takip eden, öğrenciye bilimsel verilere dayalı eğitim sunmayı hedefleyen ve sağlık hizmetlerine bakış açısı, hizmeti sunuş şekli ve sürekli kalite iyileştirme faaliyetleriyle alanında örnek gösterilen bir eğitim ve sağlık kurumu olmak kalite politikamızdır.

Diş Hekimliği Eğitiminin Amacı 

Ağız diş sağlığının korunması ve hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili gerekli güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip, eleştirel düşünce ile problem çözme yetisi edinmiş, etik ve hukuki kurallara uyan, mesleki sorumluluklarını etkili ve güvenli bir şekilde yerine getiren, bağımsız çalışma pratiğinde başarılı ve sürekli eğitimin önemine inanan diş hekimleri yetiştirmektir.

Temel değerler 

Gayret, bağlılık, işbirliği, profesyonellik, etik, hizmet odaklılığı, araştırmaya yönelik yaklaşım, meslektaşlara saygı, dostluk.