• Türkçe
  • English

KALİTESİ VE BAŞARISI ULUSLARARASI DÜZEYDE BELGELENMİŞ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ VE HASTA TEDAVİSİ

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiyenin ilk Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'dir. Kuruluş amacı, Atatürkçü düşlüncelerin ışığında O'nun ilke ve inkılaplarına tam bağlı, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi diş hekimleri yetiştirebilmek olan fakültemiz, bünyesindeki Diş Hastanesi ile birlikte Türkiye'nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi, kendi alanında da dünyadaki sayılı örneklerden biridir. Öğrenci eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitim ve doktora çalışmalarına da ağırlık vermekte olan Fakültemizde, dünya standartlarına paralel çalışabilmek için çok yönlü bilimsel araştırmalara da hız kazandırılmıştır. Sonuçları, hasta tedavilerinde en yüksek düzeyi sürdürmeye katkıda bulunacak olan bu çalışmalar, Kayışdağı 26 Ağustos Yerleşiminde yer alan Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarında sürdürülmektedir. Hastalarımıza kesintisiz en iyi hizmeti vermenin yanı sıra, dünya standartlarına uygun çalışabilecek düzeyde diş hekimleri yetiştirmek, bilim dünyasına genç bilim adamlarımızı hazırlayabilmek yolundaki çalışmalarımızda en büyük dayanağımız ve övüncümüz öğrencilerimizin başarıları ve hastalarımızın mutluluğu olmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemizde eğitim dili ingilizce ve Türkçe’dir. Öğrencilerimiz, çağdaş tıp ve diş hekimliğinin gerektirdiği en yeni teknik alet ve ekipmanlarla donatılmış klinik ve laboratuvarlardan yararlanmaktadırlar. Öğrenciler, klinik öncesi eğitimlerini Türkiye'de ilk kez diş hekimliği eğitiminde kullanılan “Simulator Laboratuvarlarında” robot hastalar üzerinde yapmaktadırlar. Klinik eğitimlerini gerçek hastalar üzerinde alan öğrenciler, fiziksel olanakları bakımından son derece gelişmiş olan öğrenci kliniğinde muayenehane şartlarında ve tam steril koşlullarda çalışlmaktadırlar. Fakülte içerisinde lokal ve genel anestezi altında ameliyat yapılan 4 ameliyathane mevcuttur. Ayrıca 2 yataklı hasta derlenme ve post-operatif bakım ünitesi de bulunmaktadır. Ameliyathanede gerçekleştirilen operasyonları öğrenciler, intra-oral (ağız içi) ve extra-oral (ağız dışı) kameralar aracılığı ile konferans salonundan ve dersliklerinden canlı olarak izleyebilmekte ve operatöre soru yöneltebilmektedirler. Fakültemizde, dünya standartlar›na uygun 2010 / 2011 Akademik Kadro çalışan ve enfeksiyon kontrol birimi tarafından denetlenen çok gelişmiş bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmaktadır. Tanı ve tedavi işlemleri bilgisayar donanımlı ünitelerde yapılmakta ve hastalar diş hekimliği teknolojisinin en son gelişmelerinden yararlanmaktadır.