İlgi Alanları

 • Dental Travma
 • Toplum Ağız-Diş Sağlığı
 • Çürüğün önlenmesi
 • Çocuk Diş Hekimliğinde Genel Anestezi

 

Biyografi

 • Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2012.
 • Doktora: İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Diş Hekimliği, 2017.
 • Öğretim Görevlisi:  Yeditepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği, 2019.
 
 

İlgi Alanları

Dental Restoratif Materyaller

Dental Travma

Dental Anomaliler

 

Biyografi

Yüksek Lisans: İstanbul Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2009

Doktora: İstanbul Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Anabilim Dalı, 2015

 

Araştırma Alanları

 • Koruyucu ve Önleyici Ortodontik Uygulamalar
 • Dental Travma
 • Endodonti
 • Diş Hekimliği’nde Genetik
 • Sendromlar
 • Kraniyofasiyal Gelişim

 

Biyografi

 • Yüksek Lisans: Yeditepe Universitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2007.
 • Misafir Araştırmacı:  Pittsburgh Üniversitesi Oral Biyoloji ve Genetik Bölümü, ABD, 2012.
 • Doktora: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü , Pedodonti  Ana Bilim Dalı, 2013.
 • Dr. Öğretim Görevlisi : Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2014.
 • Clinical and Research Fellowship: Connecticut Üniversitesi, Ortodonti Ana Bilim Dalı, ABD, 2017.
 • Dr. Öğretim Üyesi: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı, 2018.
 

Araştırma İlgi Alanları

 • Dental Materyaller
 • Mine Remineralizasyonu
 • Dental Lazerler
 • Antimikrobiyal Ajanlar

Biyografi

 • DDS: Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2002
 • Ph.D.: Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2008
 • Doçentlik, 2016

Araştırma Alanları

Nadir görülen genetik hastalık ve sendromu bulunan çocuklar

Amelogenezis imperfekta bulunan çocuklar

Diş hekimliğinde eğitim

 

Biyografi

Lisans/Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, 1998

Doktora: İstanbul Üniversitesi, 2005

Doçentlik.: Yeditepe Üniversitesi, 2014

Profesörlük: Yeditepe Üniversitesi, 2019

Araştırma Alanları

 • Dental travma
 • Koruyucu Diş Hekimliği
 • Pediatrik Endodonti
 • Rejeneratif Endodonti
 • Erken Çocukluk Dönemi Çürükleri

 

Biografi

 • Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 1995.
 • Doktora:   İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Pedodonti Doktora programı, 2002
 • Yrd.Doç.Dr.: Yeditepe  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, 2003.
 • Doç.Dr.:  Yeditepe  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı , 2012.
 • Prof.Dr.   Yeditepe  Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı , 2019.
 

Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti Nedir) ?

 • Doğumdan ergenlik çağının sonuna kadar geçen sürede ağız-diş sağlığı ile ilgili problemleri inceleyen ve çözüm getiren bir bilim dalıdır.
 • Çocuklarda süt dişlerinin sürmesinden başlayarak kalıcı dişlenmeye giden süreç içerisinde diş sistemi de birçok dönemden geçer.
 • Bu dönemler içerisinde diş sürme bozukluklarının takipleri ve önlenmesi, süt dişlerine ve kalıcı dişlere çürükten koruyucu yöntemlerin uygulanması, süt dişlerinin ve kalıcı dişlerin çürüklerinin tedavisi, erken çekimler sonucu oluşabilecek dişsiz boşlukların ileride diş dizisini bozmaması için apareyler yapılarak korunması, hatta dişsiz doğan çocuklara çocuk protezlerinin uygulanması şeklinde birçok uygulamayı içeren bir bilim dalıdır.

Doç. Dr. Senem SELVİ KUVVETLİ (Ana Bilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Didem ÖZDEMİR ÖZENEN 
Doç. Dr. Elif SUNGURTEKİN EKÇİ
Dr. Öğretim Üyesi Zerrin HATİPOĞLU
Öğretim Görevlisi Elif Beril GÜRDOĞAN
Öğretim Görevlisi Gökçen Deniz BAYRAK
Öğretim Görevlisi Kübra TONGUÇ ALTIN
Öğretim Görevlisi Dr. Derya TABAKÇILAR

Öğretim Görevlisi Dr. Elif YAMAN DOSDOĞRU