Dekan Mesajı

Fakültemiz Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’dir. Kuruluş amacı, Atatürkçü düşüncelerin ışığında, O’nun ilke ve inkılaplarına tam bağlı, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi diş hekimleri yetiştirebilmek olan fakültemiz, bünyesindeki diş hastanesi ile birlikte Türkiye’nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi, kendi alanında da dünyadaki sayılı örneklerden biridir. Lisansın yanı sıra lisansüstü eğitim ve doktora çalışmalarına da ağırlık veren fakültemizde, çok yönlü bilimsel araştırmalara da hız kazandırılmıştır. Sonuçları, hasta tedavilerinde en yüksek düzeyi sürdürmeye katkıda bulunacak olan bu çalışmalar, Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarı’nda ve Sert ve Yumuşak Doku Laboratuvarları’nda sürdürülmektedir.

Hastalarımıza kesintisiz en iyi hizmeti vermenin yanı sıra, dünya standartlarına uygun çalışabilecek düzeyde diş hekimleri ve bilim insanları yetiştirmek yolundaki çalışmalarımızda en büyük dayanağımız ve övüncümüz öğrencilerimizin başarıları ve hastalarımızın mutluluğu olmaktadır. Öğrencilerimiz, çağdaş diş hekimliğinin gerektirdiği en yeni teknik alet ve ekipmanlarla donatılmış klinik ve laboratuvarlardan yararlanmaktadır. Klinik öncesi eğitim diş hekimliği eğitiminde kullanılan “Simulator Laboratuvarlarında” robot hastalar üzerinde yapılmaktadır. Klinik eğitimlerini gerçek hastalar üzerinde alan öğrenciler, fiziksel olanakları bakımından son derece gelişmiş olan öğrenci kliniğinde muayenehane şartlarında ve tam steril koşullarda çalışmaktadır.

Fakültemiz içerisinde lokal ve genel anestezi altında ameliyat yapılan beş ameliyathane bulunmaktadır. Ameliyathanedeki operasyonları öğrenciler, intra-oral (ağız içi) ve extra-oral (ağız dışı) kameralar aracılığı ile konferans salonundan ve dersliklerinden canlı olarak izlemekte ve operatöre soru yöneltebilmektedirler. Tanı ve tedavi işlemleri bilgisayar donanımlı ünitelerde yapılmakla birlikte hastalar diş hekimliği teknolojisinin en son gelişmelerinden yararlanılmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi olarak: 01.09.2000 BS-EN ISO 9002 (Eğitim ve Hasta Hizmetlerinde), 08.05.2003 BS-EN ISO 9001 (Eğitim ve Hasta Hizmetlerinde), 02.11.2005 EFP (European Federation of Periodontology) Lisansüstü eğitimde akreditasyon, 16.01.2008 ADEE (Association for Dental Education in Europe) Eğitim Birliği Sertifikamız bulunmaktadır. 2009 yılından bu yana sağlık sektöründe dünyanın en güvenilir kurumu olan JCI’dan (Joint Commision International, U.S.A.) ayakta hasta bakımı standartlarında üçüncü kez yenilenmiş olan akreditasyon belgelerimiz bulunmaktadır.

JCI tarafından gönderilen akreditasyon belgesi onayı yazımızda, kurumumuz için kullanılan aşağıdaki ifade ülkemiz adına bizleri de mutlu etmiştir: “Türk halkı, bu zorlu hedefe odaklanarak, kalitesini sürekli yükselten Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi ile gurur duymalıdır. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin tüm çalışanlarını, hizmet kalitesinin geliştirilmesi ve hasta güvenliği alanında verdikleri güvenceye uymaları nedeniyle tebrik ederiz.” Böylece Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Diş hastanesi JCI’dan üç defa kesintisiz olarak Akreditasyon Belgesi alan Dünya’nın ilk ve tek Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi olmuştur.

Amerikan Diş Hekimliği Birliği’ne (ADA) eğitimde akreditasyon için başvuran fakültemiz; Türkiye’nin bu alanda başvuru yapan ilk ve tek fakültesidir.  Bu amaçla, 2012 – 2013 akademik yılında fakültemizde yürütülmekte olan eğitimin standartları ile ilgili çok detaylı bir rapor hazırlayarak; ADA’nın değerlendirilmesi sonucunda, Ekim 2014’de denetim için kurumumuza bir ziyaret yapılmasına onay verilmiştir. Her biri alanlarında uzman 5 kişilik bir ekip tarafından ön ziyaret gerçekleştirilmiş olup, akreditasyon için yürütülen çalışmaların ilk aşaması ekibin olumlu izlenimleri ve başarı ile tamamlanmıştır.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ailesi olarak, alanında tecrübeli ve tanınmış olan tüm öğretim üyelerim adına başarılı diş hekimleri yetiştirmeye devam edeceğimizi gururla belirtmek istiyorum.

Prof. Dr. R. Figen Kaptan
Dekan V.